Program Ungdatakonferansen 2022

Her kan du se programmet for Ungdatakonferanse 2022 "Digitale ungdomsliv". Linn Stalsberg er årets konferansier.
bottom view of people clinking with alcohol bottles and glasses

Konferansen ble strømmet. Her kan du se de fleste innleggene i opptak (film.oslomet.no).

9:15 Tjuvstart: Intervjuer før konferansen (kun digitalt)

9:30 Åpning

Åpning av konferansen ved barne- og familieminister Kjersti Toppe.
Rektor ved OsloMet Christen Krogh ønsker velkommen.

9:50 Digitale ungdomsliv

 • Ungdommen før og nå til dags. Fem sentrale innsikter fra medieforskningen – Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo
 • Ungdoms digitale hverdagsliv – Christer Hyggen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

10:30 Pause

10:45 Familie og utdanning

 • Digitalt foreldreskap fra et risikoperspektiv – Khalid Ezat Azam, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Digitalisering i skolen: Sentrale dilemmaer – Marte Blikstad Balas, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 • E-sport som utdanningsvei – Stian Overå, KORUS Øst

11:35 Lunsj med Ungdatatorget

På torget møter man ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom. Her presenteres forskning og aktuelle prosjekter relatert til ungdom og Ungdata.

12:20 Politikk, regulering og marked

 • «Free to play – pay to win»: Om markedsplassen i spill – Kamilla Knutsen Steinnes, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
 • Intimitet og overgrep i den digitale epoke – Willy Pedersen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
 • Digitale forstyrrelser – et nytt politikkfelt eller individets problem? – Gunn Enli, Det humanistiske fakultet, UiO

13:10 Pause

13:25 En samtale med Lena Lindgren om algoritmer og begjær

 • Lena Lindgren, forfatteren av boka EKKO – et essay om algoritmer og begjær, i samtale med konferansier Linn Stalsberg

  Hva kan myten om Ekko og Narcissus fortelle oss om dagens ungdom og den digitale ungdomskulturen de er en del av? Hva betyr egentlig algoritmer, og hva gjør de med unge som bruker sosiale medier i det daglige?

  I Lena Lindgrens Brage-vinnennde sakprosabok flettes politikk, mytologi, psykologi og vitenskap sammen med big tech-industrien i Silicon Valley. Hvem er det egentlig som bestemmer over de sosiale mediene vi både elsker og hater? Hvem har makt og hvem har avmakt inne på internett? I denne boksamtalen med Linn Stalsberg vil Lindgren snakke om oppmerksomhetsøkonomi, algoritmer, ekkokamre og den digitale ungdommen vår.

13:55 Pause

14:10 Digital ungdomskultur og hverdagsliv

 • Hvorfor vil vi regulere unges skjermtid? – Niamh Ní Bhroin, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Ungdom og underholdningsmedier – Vilde Schanke Sundet, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
 • Dataspill: Det gode, det triste og det beint frem kjipe – Rune Aune Mentzoni, Institutt for samfunnspsykologi, UiB

15:00 Ettersnakk

Konferansier Linn Stalsberg i samtale med Gunn Enli, Stian Overå og Elisabeth Staksrud.

Logo for Ungdata, NOVA ved OsloMet og UiO
Til toppen