Program Ungdatakonferansen 2018

Logobilde for Ungdatakonferansen 2018

Registrering og kaffe fra klokka 9.00
 

9.30 Åpning

 • Åpning ved Frida Blomgren, statssekretær i Kulturdepartementet
   
 • Velkommen ved Lars Tore Ronglan, rektor ved Norges idrettshøgskole
   

Ungdomsidretten før og nå

 • Kampen om ungdommen – et historisk overblikk – Matti Goksøyr, Norges idrettshøgskole
   
 • Ungdomsidretten sett fra Ungdata – Anders Bakken, NOVA v/OsloMet
   

Idrett for alle?

 • Idrett for alle – en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten – Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole
   
 • Foreldrenes betydning for unges idrettsdeltakelse – Kari Stefansen, NOVA v/OsloMet
   
 • Har jenter og gutter like muligheter i ungdomsidretten? – Mari Kristin Sisjord, Norges idrettshøgskole
   

Lunsj m/Ungdatatorget

Fra lek til alvor?

 • Om å ha det gøy og sosialt i idrettslag – Trygve Beyer Broch, Høgskolen i Innlandet
 • «Ikke kontrollér meg» – erfaringer fra egenorganisert idrett – Reidar Säfvenbom, Norges idrettshøgskole
 • Trening og kroppsbilde. Utfordringer og muligheter – Christine Sundgot-Borgen, Norges idrettshøgskole
   

I en sofa fra IKEA

 • En samtale med Arve Hjelseth, NTNU, Marlene Persson NOVA v/OsloMet, Magne Brekke, Oslo idrettskrets og Mads Andreassen, Norges idrettsforbund
   

15.00 Konferansen avsluttes

Til toppen