Program Ungdatakonferansen 2019

På Ungdatakonferansen 2019 ble ny forskning om kjønn i ungdomstida presentert. Hvilke muligheter, rammer og normer påvirker unges liv?
Logobilde for ungdatakonferansen 2019

Ungdom og kjønn

Mens felleskap på tvers av kjønn er et grunnprinsipp i skolen, er barn og unges fritid svært kjønnsdelt. I hvilken grad er skolen en arena som fremmer likestilling? Hvordan oppstår kjønnsforskjeller i skolen? Og hvilke ulike erfaringer gjør gutter og jenter seg på fritidsarenaen?

Mens psykiske helseplager og sosial kontroll ofte blir knyttet til unge jenter, blir radikalisering og gjengvold utelukkende knyttet til gutter. Hva betyr kjønn for vårt blikk på ungdoms problemer og utfordringer? Og hvorfor er vår bekymring for jenter og gutter så ulik?

Program

9.30 Åpning

9.55 Ungdom og kjønn

  • Ungdom, kjønn og kropp i senmoderniteten – Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo 
     
  • Kjønn i ungdomstida sett fra Ungdata – Mira Aaboen Sletten, NOVA ved OsloMet
      

10.40 Benstrekk

10.55 Kjønn i skolen

  • Kjønn og seksualitet i klasserommet – læreplanens føringer – Åse Røthing, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet
     
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner – Martin Flatø, Folkehelseinstituttet
     
  • Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg – Liza Reisel, CORE ved Institutt for samfunnsforskning
     

11.45 Lunsj m/Ungdatatorget

  • På torget møter du ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom. Her presenteres forskning og aktuelle prosjekter relatert til ungdom og Ungdata.

12.30 Kjønnsdelt fritid

  • Ungdoms kjønnsdelte fritid – Ingunn Eriksen, NOVA ved OsloMet
     
  • Kjønn og gaming – Stian Overå, Kompetansesenter rus – region øst
     
  • Digital fritid – kjønnsforskjeller i skreddersydd markedsføring og ungdoms erfaringer – Kamilla Steinnes og Helene Teigen, SIFO ved OsloMet
     

13.20 Benstrekk

13.30 Det bekymra blikket

  • Kjønnsforskjeller i psykisk helse – Tilmann von Soest, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
     
  • Kjønn og bekymring for minoritetsnorsk ungdom – Monika Grønli Rosten, NOVA ved OsloMet
     
  • Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet – Kristin Engh Førde, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo 
     
  • Generasjon prestasjon – Ole Jacob Madsen, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

14.35 Benstrekk

14.50 Paneldebatt                     

  • En samtale mellom innlederne Ole Jacob Madsen, Harriet Bjerrum Nilsen, Mira Aaboen Sletten, og Kristoffer Vogt (Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen) om aktuelle temaer knyttet til kjønn i ungdomstida.

15.30 Slutt

Til toppen