Ungdatakonferansen 2017

Hvordan er det å vokse opp i byen og på bygda? Hva sier ungdommene selv om lokalmiljøet sitt? Hva er et godt sted å vokse opp? Vel møtt til årets Ungdatakonferanse.
Ungdommer sitter sammen på kafe. Illustrasjonsbilde: B. Ward, Ungdata

NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus arrangerer den fjerde Ungdatakonferansen 15. november 2017.

Stedets betydning i ungdoms liv

Årets Ungdatakonferanse handler om de rammene stedet legger for ungdom og deres liv. Det å skape gode betingelser for barn og unges oppvekst er sentralt i lokal politikkutforming. Men hva betyr egentlig det geografiske stedet for ungdoms liv i dag?

Har lokalmiljøet endret betydning etter hvert som mer av ungdomstiden tilbringes i utdanningsinstitusjonene, i organiserte fritidsaktiviteter og, ikke minst, digitalt? Kan vi snakke om en felles norsk ungdomstid – på tvers av sosiogeografiske skiller og på tvers av urbane og rurale oppvekstmiljøer? Eller preger stedet ungdoms atferd, holdninger og aspirasjoner?

Med denne konferansen løftes stedet fram som en viktig del av unges egne fortellinger. Hva er et godt sted å vokse opp – og hva kjennetegner steder der unge ikke føler seg hjemme? Hva definerer unge som sitt «sted»?

Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3 Oslo sentrum

Tid: 15. november 2017

Twitter: #ungdata

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere vil presentere oppdatert forskning, og diskutere stedets betydning i ungdoms liv. Konferansen er aktuell for deg som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus står bak arrangementet, som er den fjerde Ungdatakonferansen.

Tidligere ungdatakonferanser

Logo Ungdatakonferansen
Til toppen