Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring for ungdata.no.

«Alle skal ha like muligheter til å bruke nettstedet vårt.» 

Status for www.ungdata.no per 01.09.2020 

Det er utført tester av universell utforming på innholdet som er tilgjengelig på www.ungdata.no. Testene er gjennomført med verktøyene: 

  • Axe from Deque Systems 
  • Web Accessibility Checker 
  • Responsive Viewer 

Verktøyene gir en indikator på om de testede sidene tilfredsstiller kravene til WCAG 2.0- og WCAG 2.1-standarden.  

Kjente avvik 

Følgene avvik er avdekket under test av www.ungdata.no  med underliggende sider: 

Navigering i kartløsning 

  • Begrenset mulighet for navigering med tastatur (A) WCAG 2.0:2.1.1.a  
  • Manglende fokusindikator ved tastaturnavigering(A) WCAG 2.0:2.4.7.a  
  • Linker i kartet må tydeliggjøres (WCAG: 2.4.4, 4.1.2) 

Andre områder 

  • Ungdata 2.0-løsningen er ikke testet med leselist 
  • Kommunerapporter har ikke ALT-tekst 

Vi bryr oss om tilgjengelighet! 

Ungdata tar universell utforming på alvor. Gjennom jevnlig testing avdekker vi og retter opp i avvik, så brukeropplevelsen skal bli best mulig. 

Hvordan kan du si ifra om manglende tilgjengelighet? 

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Opplever du som bruker av Ungdata.no noe som hindrer deg i få tak i informasjonen du er ute etter?  

Ta kontakt med oss på: 

  • E-post: ungdata@oslomet.no 
  • Telefon: 67 23 50 00 – spør etter Ungdata-sekretariatet 
Til toppen