Ung i Vestfold og Telemark 2021

Årets Ungdata-konferanse for Vestfold og Telemark ble arrangert 6. og 7. desember. Over 200 personer fra hele fylket, deltok.
Eline Sveinsson Momrak og Arvid Tommy Müller var konferansierer på årets Ungdata-konferanse i Vestfold og Telemark. Foto: Korus Sør.
Eline Sveinsson Momrak og Arvid Tommy Müller var konferansierer på årets Ungdata-konferanse i Vestfold og Telemark. Foto: Korus Sør.

I vår svarte 22 000 ungdommer i Vestfold og Telemark på årets Ungdata-undersøkelse. Det viktigste funnet i undersøkelsen er at de aller fleste ungdommene har klart seg svært godt under pandemien. Det er få endringer i deres trivsel, trygghet, forhold til venner og hvor fornøyd de er med livet, sammenlignet med forrige undersøkelse fra 2017/2018. Resultatene viser at en stor andel av ungdommene i Vestfold og Telemark har gode oppvekstsvilkår og lever gode liv med høy livskvalitet.

Særlig tre temaer som går igjen

I svarene fra undersøkelsen, kommer det frem at ulike sider ved sosiale medier, press og koronatiden er de tre store temaene ungdom er opptatt av.

Sosiale medier har vært viktig for å opprettholde kontakten gjennom pandemien. Det er lett å ta kontakt med hverandre, og de ulike kanalene har gjort det mulig å være sosial når man ikke kunne være fysisk sammen.

Det blir også trukket frem negative sider ved bruk av sosiale medier. Blant annet er det med på å skape kroppspress, og flere sier at bruken går på bekostning av annen type samvær ved at man i mindre grad treffes fysisk, men også ved at man er på sosiale medier når man treffes fysisk.

På spørsmål om ungdommene opplever ulike typer press i hverdagen sin, at det vanligste er å oppleve press om å gjøre det bra på skolen, etterfulgt av press om å se bra ut eller ha en fin kropp. Undersøkelsen viser også at gutter opplever mindre press enn jenter.

Naturlignok er koronatiden et av de tre store temaene i undersøkelsen. Da undersøkelsen ble gjennomført, hadde ungdommene i større eller mindre grad vært berørt av pandemien i litt over et år. Likevel svarer 2 av 3 at pandemien i noen eller stor grad har påvirket livet positivt. Dette gjelder blant annet at flere opplever mindre stress i hverdagen og har brukt mer tid med familie enn tidligere.

Til tross for at mange uttrykker at de har hatt det bra, er det flere som føler seg ensomme, bekymrer seg mer, har mindre kontakt med venner og savner å dra på fritidsaktiviteter.

Til toppen