Ungdata har fått ny nettside

Ungdata har lansert nye nettsider med flere søkemuligheter. Prøv det nye kartsøket eller finn forskningsresultater i publikasjonssøket.
Utsnitt av nettsiden med norgeskart og tema

Siden 2010 har over 665 000 ungdommer fra nesten samtlige norske kommuner deltatt i ungdataundersøkelsene. Ungdata gir dermed et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.

Nå lanserer vi nye nettsider der resultatene fra undersøkelsene på ungdomsskoler formidles gjennom datavisualisering på nye måter.

– Vi er fornøyd med at vi nå kan tilby en enklere måte å få fram Ungdata-resultatene på, forteller leder for det Ungdatasenteret Anders Bakken.

– Vi har beholdt designet fra den gamle siden, men forbedret løsningen for datavisualisering.

Dette er noen av forbedringene på siden

Nå kan du:

Ungdata har som målsetting å være en kunnskapsdatabase som viser helheten i ungdoms liv og bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget for norsk oppvekstpolitikk lokalt og nasjonalt. Senteret ønsker også å bidra til allmennrettet forskningsformidling.

– Med de nye nettsidene mener vi at vi har et godt verktøy som kan hjelpe oss med å nå disse målene, sier Bakken.

Om ungdataundersøkelsene

Ungdatasenteret ved Seksjon for ungdomsforskning på NOVA, OsloMet, har ansvaret for å samle inn data fra spørreundersøkelser i samarbeid med landets syv regionale kompetansesentre for rusfeltet (KoRus). Ungdata-undersøkelsene finansieres over statsbudsjettet, og tilbys gratis til alle kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Tilbakemeldinger

Oppdager du feil på sidene eller har andre kommentarer, send oss gjerne en e-post på ungdata@oslomet.no.

Til toppen