Ungdata pluss-konferanse

Velkommen til den første Ungdata pluss-konferansen 30. november i Porsgrunn.
6 foto av ungdom i ulike aktiviteter og Ungdata pluss logo

Våren 2023 gjennomførte 21 kommuner i Vestfold og Telemark Ungdata pluss-undersøkelsen. Ungdata pluss er et nytt forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet, og alle elever på 5.–7. trinn i fylket ble invitert til å delta. Elevene skal følges fra skolealder til de blir voksne.

Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om barn og unges liv i Vestfold og Telemark fra 10-års alder til de er voksne, og å finne ut mer om sammenhenger mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse og hvordan levekår i de yngre årene påvirker oss som voksne.

Den 30. november inviterer Vestfold og Telemark fylkeskommune, KORUS Sør og Universitetet i Sørøst-Norge til konferanse. Her presenteres noen resultater fra undersøkelsen, og hvordan dataene kan anvendes til nytte for kommunene.

Se programmet og les mer (korus.no).

Til toppen