Ungdataforskning

Alle data fra Ungdata-undersøkelsene samles i en nasjonal database som benyttes som datagrunnlag for forskning om ungdom i Norge. Per i dag er det publisert forskningsrapporter, -artikler mv. innen en rekke ulike temaer.

Forskning på barn og ungdom

Alle data fra Ungdata-undersøkelsene samles i en nasjonal database (Ungdatabasen) som benyttes som datagrunnlag for forskning på barn og ungdom i Norge. Ungdata benyttes som datagrunnlag for forskning av forskere på NOVA og av en rekke ulike forsknings- og kompetansemiljøer (deriblant KORUS-ene). Materialet er brukt til forskning på mange forskjellige tematikker, for eksempel skoletrivsel, livskvalitet og psykisk helse, fritidsbruk og fritidsklubber, sosial ulikhet, rusmiddelbruk, vold og utsatthet.

Søk i publikasjonsdatabasen

De fleste forskningsbaserte publikasjoner som bruker data fra Ungdata-undersøkelsene kan du finne på nettsidene våre: Bøker, artikler, nasjonale og lokale rapporter i tillegg til master- og doktorgradsoppgaver. Søk etter publikasjoner her.

Dokumentasjon av Ungdata-undersøkelsene

NOVA jobber kontinuerlig med faglig og metodisk kvalitetssikring og utvikling av undersøkelsene. Ungdatasenteret har utarbeidet dokumentasjonsrapporter med dokumentasjon av undersøkelsene og analyser av metodiske spørsmål. Les mer om dokumentasjon og metode her.

Til toppen