Ungdatakonferansen 2019

På Ungdatakonferansen 2019 ble ny forskning om kjønn i ungdomstida presentert. Se opptak av konferansen.
Logobilde for ungdatakonferansen 2019

Kjønn i ungdomstida

Mens felleskap på tvers av kjønn er et grunnprinsipp i skolen, er barn og unges fritid svært kjønnsdelt. I hvilken grad er skolen en arena som fremmer likestilling? Hvordan oppstår kjønnsforskjeller i skolen? Og hvilke ulike erfaringer gjør gutter og jenter seg på fritidsarenaen?

Mens psykiske helseplager og sosial kontroll ofte blir knyttet til unge jenter, blir radikalisering og gjengvold utelukkende knyttet til gutter. Hva betyr kjønn for vårt blikk på ungdoms problemer og utfordringer? Og hvorfor er vår bekymring for jenter og gutter så ulik?

Se opptak av konferansen 2019 (film.oslomet.no)

Konferanseprogram

Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo sentrum

Tid: 13. november 2019

Til toppen