Ungdatakonferansen 2024

Årets Ungdatakonferanse handler om mangfoldige ungdomsliv. Hold av datoen 13. november!
Konferanseplakat i grønt og lilla med foto av ungdommer og teksten Mangfoldige ungdomsliv

Ungdom er forskjellige på mange måter. De har ulike utgangspunkt, ulike ressurser i familien og vokser opp på forskjellige steder. Ungdom har ulik etnisitet, funksjonsevne, kjønn og seksualitet, og de blir forskjellige gjennom å utvikle interesser, engasjement, verdier og syn på livet.

I ungdomstida er det er viktig både å skille seg ut og å passe inn, og de unge håndterer forskjellene seg i mellom på ulike måter. De veksler mellom å tilslutte seg eller ta avstand fra ulike kjennetegn og fellesskap, og de kan også trekke opp tydelige skiller mellom oss og dem.

På konferansen spør vi:

  • Hvor ulike liv lever ungdom i Norge i dag?
  • Hvordan er og blir ungdom forskjellige?
  • Og hvordan håndterer ungdom forskjellene seg imellom?

Vi belyser blant annet:

  • Ungdomsliv i by og bygd
  • Mangfold i kjønnsuttrykk og seksualitet
  • Diagnosemangfold
  • Religiøs og etnisk tilhørighet
  • Erfaringer med rasisme og diskriminering
  • Fattigdom, utenforskap og ekstremistiske holdninger

Det er Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet (oslomet.no), som arrangerer konferansen. Dette er den ellevte i rekken av Ungdatakonferanser.

Velkommen til årets konferanse!

Praktisk informasjon

Konferansen finner sted på Sentralen i Oslo den 13. november.

Foreløpig program og påmelding til konferansen finner du her.

En møteplass

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet. Målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til konferansens tema.

For hvem?

Konferansen er aktuell for deg som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og alle som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Kontakt

Kontakt oss på e-post dersom du lurer på noe.

Til toppen