Ungdatakonferansen 2023

15. november på Sentralen, Oslo

Ungdom
&rus

 • Nye utviklingsmønstre for ungdommens bruk av rusmidler
 • Den skjøre balansen mellom intens fest og en rekke farer
 • E-sigaretter, alkohol og kokain: bør vi bekymre oss?
 • Rus i populærkulturen: Hva får vi se og høre?
 • Narkodealing på sosiale medier. Hvordan foregår det?
 • Helse- og sosial og politiet: bra samspill eller ulmende spenninger?

Ungdatakonferansen blir arrangert for 10. gang i 2023! Årets tema er ungdom og rus. Kom og møt ledende fagfolk på feltet 15. november.

Les mer om temaet

Konferansen retter søkelyset mot nye utviklingsmønstre for ungdoms bruk av rusmidler. Hvilke trender ser vi for bruken av e-sigaretter, alkohol, cannabis og kokain? Vi trekker linjer over flere tiår. Hvorfor er den intense og fuktige festen så populær? Hvorfor kan den også være farlig? Bruken av e-sigaretter øker. Bør det bekymre oss? Flere unge prøver også kokain. Hvor farlig er egentlig dette stoffet?

Stadig mer dealing skjer på sosiale medier. Hvordan foregår det? Narkotikapolitikken er i endring. Hvordan er forholdet mellom helse, sosial og politi på rusfeltet? Ser vi godt samspill eller ulmende spenninger? En rekke viktige temaer blir belyst av ledende fagfolk på rus og ungdom.

Det bli en samtale med Kenneth Karlstad, regissør av TV-serien «Kids in crime» og Flo Fagerli, som spilte Lena i Nationaltheatrets forestilling «Døden på Oslo S». De snakker om rus i film og teater.

Riksadvokat Jørn Maurud og Anders Jansen Dalsaune, tidligere leder for Tyrilistiftelsen, nå direktør i Velferdsetaten i Oslo, vil snakke om narkotikapolitikk i endring. Kommentator Andreas Slettholm i Aftenposten har fulgt politikkfeltet i mange år og leder samtalen.

Se opptak

Konferansen ble strømmet. Du kan se opptaket her:

Ungdata- og NOVA/OsloMet-logo

På konferansen møter du blant annet

 • Rikke Tokle
  Rikke Tokle
 • Willy Pedersen
  Willy Pedersen
 • Jonas Kinge Bergland
  Jonas Kinge Bergland
 • Frøydis Enstad
  Frøydis Enstad
 • Kristin Buvik
  Kristin Buvik
 • Jørn Maurud
  Jørn Maurud

Se alle innledere

Praktisk info


Tid
15. november 2023 kl. 9:15-15:30


Sted
Sentralen, Oslo
Øvre Slottsgate 3


Påmelding
Konferansen er fulltegnet.


Strømming
Konferansen ble strømmet, du kan se opptaket på film.oslomet.no.

folk i salen pluss logo for 10-årsfeiring

Program


9.15 sendingen starter på nett

9.30 start

ÅPNING

Åpning ved helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Velkomstord ved Christen Krogh, rektor OsloMet

Konferansier: Linn Stalsberg

LANGE LINJER, MØRKERE UTSIKTER?

Unge og rus – trender over 50 år

Anders Bakken, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Festens gleder, festens farer

Willy Pedersen, NOVA, OsloMet og UiO

Les mer

Etter 20 år med lavt forbruk av både alkohol og illegale rusmidler, står vi nå i en mer labil situasjon for cannabis, mens bruken av kokain øker.

Alkohol er fortsatt det viktigste rusmidlet for ungdom, og kan gi liv til festen og fungere som et sosialt bindemiddel.

Cannabis har et tydeligere subkulturelt preg, mens kokain knyttes til harde festkulturer og brukes til å regulere alkoholrusen. Rundt begge stoffene er det en destruktiv illegal økonomi.

Rusmidlene kan gi mye glede for ungdom, men kommer med mørk kostnadskonto: Vold, festovergrep, skader og ulykker kan bli resultatet. Noen kan allerede i ungdomsårene utvikle begynnende rusproblemer. 

ALKOHOL OG NIKOTIN

Vaping i tenårene: Uskyldig moro, eller noe som bør bekymre oss?

Rikke Tokle, NOVA, OsloMet

De yngste tenåringene er negative til alkohol. Hvorfor forsvinner skepsisen?

Kristin Buvik, Fafo

NoLo: Når det blir trendy å si nei

Frøydis Enstad, NOVA, OsloMet

Les mer

Ungdom slutter å røyke, men det er økende bruk av e-sigaretter, såkalt vaping. Rikke Tokle beskriver hvordan vapingen endrer karakter gjennom tenårene, og forsøker seg på en diagnose: Er dette uskyldig moro? Kan det bli et problem?

Kristin Buvik gir så noen dypdykk når det gjelder alkohol: Hvilke forventninger har ungdom ved starten av tenårene til hva alkoholen «gjør for dem»? Hvorfor endrer dette seg over tid?

Til slutt ser Frøydis Enstad på NoLo-trenden (No or low alcohol): Alkoholforbruket hos unge har falt de siste 20 årene: Hvem er det som går i spissen for den nye trenden? Har det blitt greit å være edru på fest?

11:30 – Lunsj

Lunsj med Ungdatatorget

På torget møter man ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom. Her presenteres forskning og aktuelle prosjekter relatert til ungdom og Ungdata.

DET SOM BEKYMRER

Festovergrep i fylla

Ellen Oftedal Schwencke, NOVA, OsloMet

Det du ikke vil vite om kokain

Jonas Kinge Bergland, lege og komiker

Narkodealing på sosiale medier

Silje Anderdal Bakken, Universitetet i Oslo – Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Les mer

Festovergrepene følger alkoholen som en ond skygge. Hva skjer egentlig? Ellen Oftedal Schwencke legger frem nye funn fra UngVold-undersøkelsen og UNGSEX-studien.

Jonas Kinge Bergland er lege og komiker har lenge vært opptatt av kokain – helt fra produksjonen i Latin-Amerika, til kriminaliteten i Norge, samt av de medisinske konsekvensene av bruken. Hvor farlig er egentlig kokain?

Den digitale dealingen øker. Silje Anderdal Bakken forteller om hvilke sosiale medier som brukes. Hvordan får de unge tak i marihuana eller kokain?

RUS PÅ FILM & TEATER

«Kids in Crime» & «Døden på Oslo S»

Samtale med Kenneth Karlstad, regissør av Kids in crime og skuespiller Flo Fagerli som spilte «Lena» i Nationaltheatrets forestilling Døden på Oslo S. De vil snakke om rus i film og teater. Samtalen ledes av NOVA-forsker Jørn Ljunggren.

I RANDSONEN

Ungdom som dealer på velstående Oslo vest

Eirik Jerven Berger, Universitetet i Oslo – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

«Under brua» – om å jobbe med ungdom i Vaterlandsmiljøet

Erfaringskonsulent Adnan Hussein og teamleder Stine Marit Sundsbø Hollerud

Les mer

Oslo vest har nok det høyeste forbruket av illegale rusmidler i Norge, samtidig er det ett av landets mest velstående områder. Hvordan er veien inn i dealing for ungdom fra samfunnets eliter?

Eirik Jerven Berger har studert dealing på Oslo vest. På Oslo øst er bruken av illegale rusmidler lavere, men politiets nærvær sterkere.

Adnan Hussein jobber i Uteseksjonen sammen med Stina Marit Sundsbø Hollerud. Sammen vil de fortelle om miljøet og om hvordan Uteseksjonen jobber med disse ungdommene.

ETTERSNAKK

Fra straff til hjelp?

Riksadvokat Jørn Maurud og Anders Dalsaune Jansen, tidligere leder Tyrilistiftelsen, nå direktør i Velferdsetaten Oslo kommune og styreleder i Rusfeltets Hovedorganisasjon, i samtale med kommentator i Aftenposten Andreas Slettholm.

Les mer

Narkotikapolitikken har hvilt på to pilarer – sosial/helse og justis. Regjeringen Solberg satte ned Rusreformutvalget, som leverte NOU-en «Fra straff til hjelp». Men regjeringens forslag til rusreform led nederlag i Stortinget. Hvor står vi nå?

Riksadvokaten jobber tett på politiet og domstolene og kan fortelle om status for det strafferettslige sporet.

Anders Dalsaune Jansen har vært leder for Tyrilistiftelsen, den største paraplyen for behandling og rehabilitering av ungdom. Han har nå tiltrådt som avdelingsdirektør for Velferdsetaten i Oslo kommune, avdeling for rustjenester og er også styreleder i Rusfeltets Hovedorganisasjon. Han vil si litt om hva som preger ungdom som trenger hjelp med rus, og hvordan samspillet mellom sosial/helse og justis oppleves fra hans perspektiv.

Andreas Slettholm er kommentator i Aftenposten og har fulgt ruspolitikken tett over mange år.

15:30 – slutt