Ungdatakonferansen 2024

Årets Ungdatakonferanse handler om mangfoldige ungdomsliv.
Konferanseplakat i grønt og lilla med foto av ungdommer og teksten Mangfoldige ungdomsliv

Ungdom er forskjellige på mange måter. De har ulike utgangspunkt, ulike ressurser i familien og vokser opp på forskjellige steder. Ungdom har ulik etnisitet, funksjonsevne, kjønn og seksualitet, og de blir forskjellige gjennom å utvikle interesser, engasjement, verdier og syn på livet.

I ungdomstida er det er viktig både å skille seg ut og å passe inn, og de unge håndterer forskjellene seg i mellom på ulike måter. De veksler mellom å tilslutte seg eller ta avstand fra ulike kjennetegn og fellesskap, og de kan også trekke opp tydelige skiller mellom oss og dem.

På konferansen spør vi:

 • Hvor ulike liv lever ungdom i Norge i dag?
 • Hvordan er og blir ungdom forskjellige?
 • Og hvordan håndterer ungdom forskjellene seg imellom?

Vi belyser blant annet:

 • Ungdomsliv i by og bygd
 • Mangfold i kjønnsuttrykk og seksualitet
 • Diagnosemangfold
 • Religiøs og etnisk tilhørighet
 • Erfaringer med rasisme og diskriminering
 • Fattigdom, utenforskap og ekstremistiske holdninger

Det er Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet (oslomet.no), som arrangerer konferansen. Dette er den ellevte i rekken av Ungdatakonferanser.

Praktisk informasjon

Påmelding: Meld deg på konferansen her (checkin.no)

Tid: 13. november 2024 kl. 9.30–15.30
Sted: Sentralen, Oslo
Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet 
Twitter: #Ungdata

Konferansen blir strømmet: Det vil bli lagt ut lenke her når konferansen nærmer seg. For strømming av konferansen er det ingen påmelding.

De fleste innleggene fra konferansen vil bli lagt ut i etterkant.

Foreløpig program

Åpning

Mangfoldige ungdomsliv

 • Monika Rosten (NOVA): Ungdomstid som streben etter likhet og forskjell
 • Mira Aaboen Sletten (NOVA): Ungdata: «normalen» og spennet innenfor det

Ungdoms ulike utgangspunkt

 • Ingunn Marie Eriksen (NOVA): Ungdomsliv i by og bygd
 • Anna Sabina Soggiu (KORUS): Å vokse opp som fattig
 • Ronald Mayora Synnes (UiA): Muslimske og kristne ungdommers forhold til religion og kultur 

Midtsnakk

Hvordan ungdom blir ulike

 • Ole Jacob Madsen (UiO): Diagnosemangfold
 • Rikke Tokle (NOVA): Bredden i seksuelle prosjekter i ungdomstida
 • Reidar Schei Jessen (UiO): Kjønnsinkongruens og overgangen til voksenlivet

Ungdommers egne holdninger til mangfold

 • Jon Horgen Friberg (FAFO): Inkluderingsparadokset
 • Jan Christoffer Andersen (UiO): Verden sett fra incel-miljøer på internett
 • Viggo Vestel (NOVA): Subkultur, ekstremisme og konstruksjonen av «de andre»

Ettersnakk

Hvordan man snakker om forskjeller og normalitet, hva er greit og hva er ikke greit å si?
Ordstyrer: Jon Rogstad

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til konferansens tema. Konferansen er aktuell for de som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende konferansen, ta kontakt på e-post: ungdatakonferansen@oslomet.no.

Her finner du tidligere konferanser.

Til toppen