Ungdatakonferansen

På Ungdatakonferansen 2019 ble ny forskning om kjønn i ungdomstida presentert. Hvilke muligheter, rammer og normer påvirker unges liv?
Logobilde for ungdatakonferansen 2019

Ungdatakonferansen 2019

Ungdom og kjønn

Mens felleskap på tvers av kjønn er et grunnprinsipp i skolen, er barn og unges fritid svært kjønnsdelt. I hvilken grad er skolen en arena som fremmer likestilling? Hvordan oppstår kjønnsforskjeller i skolen? Og hvilke ulike erfaringer gjør gutter og jenter seg på fritidsarenaen?

Mens psykiske helseplager og sosial kontroll ofte blir knyttet til unge jenter, blir radikalisering og gjengvold utelukkende knyttet til gutter. Hva betyr kjønn for vårt blikk på ungdoms problemer og utfordringer? Og hvorfor er vår bekymring for jenter og gutter så ulik?

Konferanseprogram

Sted: Sentralen, Øvre slottsgate 3, Oslo sentrum

Tid: 13. november 2019

Påmelding: Konferansen er fullbooket

Twitter: #ungdata

Se opptak av konferansen

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere vil presentere oppdatert forskning og diskutere hvilken betydning kjønn har blant dagens ungdom. Konferansen er aktuell for de som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Årets ungdatakonferanse er den sjette i rekken. Konferansen arrangeres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Konferansen koster kr 1650,- (inkl. mva.)

Lunsj er inkludert.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende konferansen, ta kontakt på e-post: ungdatakonferansen@oslomet.no

Tidligere konferanser

Til toppen