Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen 2020 handler om ungdoms samfunnsdeltakelse. Vi spør: Hva engasjerer ungdom, hvordan deltar de, og kan engasjement også være et problem?
Logo-bilde for Ungdatakonferansen 2020

Ungdatakonferansen 2020

Ungt engasjement – medborger og motborger

Årets konferanse handler om ungdoms samfunnsdeltagelse og mulighet til å påvirke saker som er viktig for dem. Hvordan står det til med ungdoms engasjement? Hvorfor er vi opptatt av ungdoms deltagelse, og når kan ungdoms engasjement bli et problem?

De siste årene har vi sett nye former for ungt engasjement, kanskje tydeligst i klimastreikene, i metoo-kampanjen og i protestbevegelsen «Black Lives Matter». Tematikkene er globale, mobilisering skjer i stor grad digitalt og er aksjonsbasert. Dette gir gode betingelser for ungt engasjement – og kanskje også for aktivt medborgerskap og oppslutning om demokratiet på sikt?

Medborgerskap betyr å ha rettigheter og kjenne seg som del av samfunnet. Parallelt rommer den globale og digitale virkelighet også det mange mener er et negativt engasjement: ulike former for ekstremisme, oppslutning om konspirasjonsteorier eller «politisk ukorrekte» synspunkter. I hvilken grad er ungt engasjement også et motborgerskap – som bidrar til økt polarisering og anti-demokratisk utvikling?

Ungt engasjement handler ikke minst om å kunne påvirke egen hverdag. På årets konferanse spør vi hvordan ungdom kan tas på alvor som kompetente medborgere, men også om noen medvirkningsprosesser, tross gode hensikter, kan bidra til motborgerskap – at ungdom ikke blir tatt på alvor og regnet som en likeverdig?

Konferanseprogram

Se konferansen

Her finner du lenker til innleggene på konferansen (film.oslomet.no).

Konferansen strømmes

Velkommen til digital konferanse 9. november.

Av smittevernhensyn foregår konferansen i år på Litteraturhuset. Det er kun arrangør som er tilstede i lokalet. Alle andre kan følge strømmingen av konferansen direkte. Det er også mulig å se den i etterkant. I år er det altså ingen påmelding, og det er ikke mulig å delta fysisk på konferansen.

Tid: 9. november kl. 9:00–13:45
Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
Twitter: #Ungdata
Sted: Digitalt arrangement

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere vil presentere oppdatert forskning og diskutere når ungdoms engasjement kan bli problematisk. Konferansen er aktuell for de som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Årets ungdatakonferanse er den syvende i rekken. Konferansen arrangeres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende konferansen, ta kontakt på e-post: ungdatakonferansen@oslomet.no

Tidligere konferanser

Til toppen