Ungdatakonferansen

Årets Ungdatakonferanse vil gi et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. Det skal handle om krav til prestasjon, nye politiske strømninger, det digitale livet og mye mer.
Logo-bilde for konferansen. Ungdommer i svart silhuett mot gul 70-tallsbakgrunn.
Foto: Getty Images / cronopios

Ungdatakonferansen 2021

Her finner du opptak av konferansen 2021 (film.oslomet.no).

Hva står på spill for ungdommen i dag?

Det er allerede lenge siden helseminister Bent Høie sa: «Neste sommer finnes ikke når du er ung». Kanskje gjorde pandemien at utfordringene knyttet til det å være ung ble tydeligere?

Årets Ungdatakonferanse vil gi et bredt bilde av hva som står på spill for ungdom i dag. Det skal handle om noen tydelige tendenser – som krav til prestasjon, nye politiske strømninger og det digitale livet. Samtidig vil vi vise fram kompleksiteten i ungdoms liv.

En viktig lærdom er at pandemien har truffet ungdom ulikt. Ungdom har forskjellig utgangspunkt, de har foreldre med ulike ressurser, og de vokser opp i lokalsamfunn med helt ulike særpreg. Dette har betydning for hvordan de møter samtiden, og hvordan samtiden preger dem.

Ungdatakonferansen 2021 faller sammen med lanseringen av boka Ungdommen. Med den feirer vi at det er 30 år siden det som nå er Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA, OsloMet (oslomet.no), ble etablert. Opp på scenen kommer et knippe av landets viktigste ungdomsforskere.

Du vil blant annet få høre om:

  • Digitale ungdomsliv gjennom tre tiår
  • Spenninger innen ungdomsidretten
  • Det politiske generasjonsgapet 
  • Fuktige fester som åpner for overgrep

Her kan du lese boken (åpent tilgjengelig).

Program for konferansen

Konferansen finner sted på Sentralen i Oslo som tidligere år.

Opptak av konferansen vil bli lagt ut i etterkant.

Tid: 24. november kl. 9:30–15:25
Arrangør: Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet (oslomet.no)
Twitter: #Ungdata
Sted: Sentralen, Oslo

Om Ungdatakonferansen

Ungdatakonferansen er en årlig møteplass mellom ungdomsforskere og praksisfeltet, der målet er å få mer kunnskap om trender og utviklingstrekk i ungdomstida. Landets fremste forskere presenterer oppdatert forskning og diskuterer aktuelle problemstillinger knyttet til konferansens tema. Konferansen er aktuell for de som jobber med ungdom til daglig, for forskere og studenter, politikere og beslutningstakere og andre som er opptatt av det nyeste innen norsk ungdomsforskning.

Årets Ungdatakonferanse er den åttende i rekken. Konferansen arrangeres av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende konferansen, ta kontakt på e-post: ungdatakonferansen@oslomet.no

Tidligere konferanser

Til toppen