Program Ungdatakonferansen 2021

9.30 Åpning

Lange linjer

Mønster og motstand

  • Alt som skjer i familien. – Ingunn M. Eriksen, NOVA, OsloMet
  • “Jævla terrorist!” – Azin Banafsheh og Rune Ellefsen, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO
  • Farlige gutter, stressa jenter? Kristoffer C. Vogt, Sosiologisk institutt, UiB

Lunsj

Risiko og sårbarhet

Generasjon og prestasjon

  • Utviklingssamtalen som «vennlig» maktutøvelse – Kristinn Hegna, Institutt for pedagogikk, UiO
  • Ungdomsidrettens spenninger – Åse Strandbu, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NiH
  • Det politiske generasjonsgapet – Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning

Panelsamtale

Paneldeltakere kommer

15.00 Slutt

Les mer om konferansen

Til toppen