Program Ungdatakonferansen 2021

Foreløpig program

09.30 Lange linjer

10.30 Mønster, motstand

  • Ungdoms fortellinger om ressurser, relasjoner og stedets betydning – Ingunn M. Eriksen, NOVA
  • Innleder kommer
  • Problemfortellinger om gutter og jenter – Kristoffer C. Vogt, Universitetet i Bergen og NOVA

Lunsj

12.30 Risiko, sårbarhet

  • Innleder kommer         
  • Festovergrep – Kari Stefansen, NOVA
  • Innleder kommer

10.30 Generasjon, prestasjon

  • Innleder kommer
  • Ungdomsidrettens spenninger – Åse Strandbu, Norges idrettshøgskole
  • Ideologiske generasjonsgap – Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning

14.30 Paneldebatt

15.00 Slutt

Til toppen