Program Ungdatakonferansen 2021

24. november 2021

Her finner du opptak av konferansen 2021 (film.oslomet.no).

9.00 Registrering og kaffe

9.15 Tjuvstart med intervjuer: digital sending starter

9.30 Åpning

  • Åpning av konferansen ved Sunniva Holmås Eidsvoll, Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

09.45 Lange linjer

10.40 Mønster og motstand

11.35 Lunsj med Ungdatatorget

På torget møter man ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom. Her presenteres forskning og aktuelle prosjekter relatert til ungdom og Ungdata.

12.20 Skyld, skam og frihet

Abid Raja og Nancy Herz i samtale med Monika Grønli Rosten.

13.10 Risiko og sårbarhet

14.15 Generasjon og prestasjon

  • Utviklingssamtalen som «vennlig» maktutøvelse. – Kristinn Hegna, Institutt for pedagogikk, UiO.
  • Ungdomsidrettens spenninger. – Åse Strandbu, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NiH.
  • Det politiske generasjonsgapet. – Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning.

15.05 Ettersnakk

En samtale mellom konferansier Andreas Borud, Anders Bakken og Guro Ødegård.

15.25 Slutt

Les mer om Ungdatakonferansen her

Til toppen