Program 2022

Her kan du se det foreløpige programmet for årets Ungdatakonferanse som handler om digitale ungdomsliv.
Fargerik illustrasjon av jente med øreklokker

Åpning

Åpning av konferansen.

Digitale ungdomsliv

Åpningsforedrag

Familie og utdanning

  • Digitalt foreldreskap fra et risikoperspektiv – Khalid Ezat Azam, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
  • Digitalisering i skolen: Sentrale dilemmaer – Marte Blikstad Balas, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
  • E-sport som utdanningsvei – Stian Overå, KORUS Øst

Lunsj med Ungdatatorget

På torget møter man ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom. Her presenteres forskning og aktuelle prosjekter relatert til ungdom og Ungdata.

Politikk, regulering og marked

  • «Free to play – pay to win»: Om markedsplassen i spill – Kamilla Knutsen Steinnes, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet
  • Intimitet og overgrep i den digitale epoke – Willy Pedersen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
  • Digitale forstyrrelser – et nytt politikkfelt eller individets problem? – Gunn Enli, Det humanistiske fakultet, UiO

En samtale med Lena Lindgren om algoritmer og begjær

  • Lena Lindgren, forfatteren av boka EKKO – et essay om algoritmer og begjær, i samtale med konferansier Linn Stalsberg

    I dette essayet fletter Lena Lindgren politikk, mytologi, psykologi og vitenskap sammen med scener fra Silicon Valley. Ekko er en samtidsdiagnose og en høyttenkning rundt noen av de mest avgjørende spørsmålene i vår tid. Hva kan myten om Ekko og Narcissus fortelle oss om dagens ungdom og ungdomskultur? I boksamtalen byr Lindgren på refleksjoner om betydningen av oppmerksomhetsøkonomien, algoritmer og ekkokamre.

Digital ungdomskultur og hverdagsliv

Ettersnakk

En samtale mellom konferansier Linn Stalsberg og aktuelle forskere.

Les mer og meld deg på.

Logo for Ungdata, NOVA ved OsloMet og UiO
Til toppen