Program Ungdatakonferansen 2019

Registrering og kaffe fra klokka 9.00 

9.30 Åpning

9.55 Ungdom og kjønn

 • Ungdom, kjønn og kropp i senmoderniteten – Harriet Bjerrum Nielsen, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo 
   
 • Kjønn i ungdomstida sett fra Ungdata – Mira Aaboen Sletten, NOVA ved OsloMet
    

10.40 Benstrekk

10.55 Kjønn i skolen

 • Kjønn og seksualitet i klasserommet – læreplanens føringer – Åse Røthing, Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning, OsloMet
   
 • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner – Martin Flatø, Folkehelseinstituttet
   
 • Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg – Liza Reisel, CORE ved Institutt for samfunnsforskning
   

11.45 Lunsj m/Ungdatatorget

 • På torget møter du ungdomsforskere og andre som jobber med ungdom. Her presenteres forskning og aktuelle prosjekter relatert til ungdom og Ungdata.

12.30 Kjønnsdelt fritid

 • Ungdoms kjønnsdelte fritid – Ingunn Eriksen, NOVA ved OsloMet
   
 • Kjønn og gaming – Stian Overå, Kompetansesenter rus – region øst
   
 • Digital fritid – kjønnsforskjeller i skreddersydd markedsføring og ungdoms erfaringer – Kamilla Steinnes og Helene Teigen, SIFO ved OsloMet
   

13.20 Benstrekk

13.30 Det bekymra blikket

 • Kjønnsforskjeller i psykisk helse – Tilmann von Soest, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
   
 • Kjønn og bekymring for minoritetsnorsk ungdom – Monika Grønli Rosten, NOVA ved OsloMet
   
 • Kjønn og bekymring i radikaliseringsfeltet – Kristin Engh Førde, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo 
   
 • Generasjon prestasjon – Ole Jacob Madsen, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

14.35 Benstrekk

14.50 Paneldebatt                     

 • En samtale mellom innlederne Ole Jacob Madsen, Harriet Bjerrum Nilsen, Mira Aaboen Sletten, og Kristoffer Vogt (Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen) om aktuelle temaer knyttet til kjønn i ungdomstida.

15.30 Slutt

Til toppen