Program Ungdatakonferansen 2020

Her finner du lenker til innleggene på konferansen (film.oslomet.no).

09.00 Åpning

09.50 Ungt medborgerskap – ny dagsorden, gamle mønstre?

  • Ungdomsopprør for klimaet – Johannes Bergh, Institutt for samfunnsforskning
  • Digitalt medborgerskap blant unge i Norge – Ivar Eimhjellen, NORCE Samfunn
  • Ungdom og sosial ulikhet i tillit – Jørn Ljunggren, Universitetet i Oslo

10.35 Benstrekk

10.50 Ungt engasjement – medborgerskap og motborgerskap

11.35 Lunsj

12.05 Medvirkning: Sett og inkludert, eller holdt utenfor?

  • Medvirkning – med fare for å skape motborgerskap? – Aina Landsverk Hagen og Ingrid M. Tolstad, AFI, OsloMet         
  • Ungdom som medforskere i etableringen av ungdomshus – Sara Berge Lorenzen, AFI, OsloMet, Ingrid Kristiane Fardal, folkehelsekonsulent, Bydel St. Hanshaugen og Bjørk Brøndmo Engerbakk, Ung Ambassadør, Bydel St. Hanshaugen
  • Samarbeidsbasert forsknings- og utviklingsarbeid med ungdom – Vibeke Krane, Universitetet i Sør-Øst Norge

12.50 Benstrekk

13.00 PANEL: Når blir ungdoms engasjement problematisk? – Feil fanesak, feil framgangsmåte, feil folk?

En samtale mellom innledere. Ledet av konferansier Linn Stalsberg.

13.45 Slutt

Til toppen