Ungdom som ikke er heterofile er mindre tilfreds med livet

Ungdommer som ikke er heterofile sliter mer med ensomhet og psykiske plager, viser fersk forskning fra NOVA, ved OsloMet. − Det blir viktig å følge med på denne gruppen fremover, sier forsker Anders Bakken.
Vifter med pride-flagg foran en scene
85 prosent av guttene og 74 prosent av jentene i Ung i Oslo-undersøkelsen svarte at de er heterofile. Foto: NTB / Håkon Mosvold Larsen

Ungdom med annen seksuell orientering enn heterofil er mindre tilfreds med livet enn de som er heterofile, viser tall fra den ferske undersøkelsen Ung i Oslo i 2023 fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

– De er mindre fremtidsoptimistiske, mer ensomme, har dårligere relasjoner til skole og foreldre, scorer dårligere på helseindikatorer og blir oftere utsatt for mobbing og seksuelle overgrep, summerer Anders Bakken, prosjektleder for undersøkelsen og forsker ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA.

Dobbelt så mange er ensomme

I Ung i Oslo i 2023 ble elever på videregående skole spurt om deres seksuelle orientering, med ulike svaralternativ. I arbeidet med å analysere svarene, slo Bakken sammen de ikke-heterofile kategoriene til en gruppe, som de så sammenlignet den heterofile gruppen.

– Til tross for at begge gruppene scorer høyt på mange indikatorer på god livskvalitet, er det likevel tydelige forskjeller, sier forskeren og eksemplifiserer: Det er for eksempel dobbelt så mange ensomme, og dobbelt så mange som rapporterer om psykiske plager, blant dem som har annen seksuell orientering enn heterofili.

– Undersøkelsen viser at de som ikke er heterofile kommer systematisk dårligere ut, de opplever mer psykososiale utfordringer i ungdomstiden enn heterofile, sier han. 

Også forsker Willy Pedersen ved NOVA og UiO, som har jobbet mye med fagfeltene ungdom, rusmidler, seksualitet og marginalisering, har merket seg at mange i gruppen som ikke definerer seg som heterofile, har det nokså dårlig. 

– De har dårligere psykisk og fysisk helse enn andre, er mer ensomme og tror mindre på at de vil få et lykkelig liv. Men på den annen side, vi ser også at en betydelig andel av dem har oppsøkt hjelp hos psykolog. Mange prøver altså aktivt å få hjelp med plagene sine.

Les hele artikkelen på oslomet.no.

Til toppen