Ungdomsforskning på Arendalsuka

NOVA er på Arendalsuka med flere arrangementer som handler om ungdom. Alle strømmes!
Arendal
Foto: colourbox.com

Hvor vanlig er vold og overgrep blant ungdom? Lansering av UngVold 2023

Hvem utsetter unge for vold i dag? Familien? Jevnaldrende? Kjærester? På nett? Hva burde politi, miljøarbeidere og barnevern vite om ungdom og vold i dag?

Tid: Mandag 14. august kl. 12-12.45
Sted: Kulturkammeret, Arendal og på nett

Hva har skjermen gjort med ungdommen?

Ungdom har aldri vært mer på skjerm, og ingen vet helt hva konsekvensene er. Burde foreldre ta grep? Burde lærere? Politikere?

Tid: Mandag 14. august, kl. 13-13.45
Sted: Kulturkammeret, Arendal, og på nett

En mer praktisk og motiverende ungdomsskole?

Stadig flere elever på ungdomsskolen skulker og opplever skolen som kjedelig. Mange ønsker en mer praktisk og variert skole. Er det mulig? Og vil det ha noe å si for elevenes motivasjon?

Tid: Mandag 14. august kl. 14-14.45
Sted: Kulturkammeret, Arendal, og på nett

Kan livsmestring redde ungdommen?

Mange unge strever med stress og press. Er «Folkehelse og livsmestring» i skolen svaret? Fremmer det psykisk helse og stimulerer til gjennomføring av skolen?

Tid: Tirsdag 15. august, kl. 13:15–14:00,
Sted: Kulturkammeret, Arendal og på nett

Hvorfor skal ungdom ha en stemme – også i arbeidslivet?

Hva om alle ungdommer hadde krav på en meningsfylt deltidsjobb ved siden av skolen? Kunne det vært positivt for psykisk helse, frafall i skolen og kriminalitet?

Tid: Onsdag 16. august, kl. 13-13.45
Sted: Kulturkammeret, Arendal, og på nett

KORUS: Ungdom og rus

KORUS har også flere arrangementer på Arendalsuka. Du finner en oversikt på nettsidene deres.

Til toppen