Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom spørsmål om foreldrenes utdanning og tilgang til bøker og andre materielle ressurser i hjemmet. Ungdommene er delt inn i fem like store sosioøkonomiske grupper basert på mengden av ressurser.

Du kan lese mer om hvordan denne variabelen er konstruert i rapporten Sosiale forskjeller i unges liv - Hva sier Ungdata-undersøkelsene? (last ned rapporten gratis eller bestill trykt eksemplar).

Høy sosioøkonomisk status er her definert som den femtedelen av ungdommene som på landsbasis har høyest skåre på denne variabelen.

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner med høy sosioøkonomisk status

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene