NOVAs ungdomsforskning

Ungdatasenteret er en del av Seksjon for ungdomsforskning ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet. Seksjonen har som mål å være det nasjonalt ledende forskningsmiljøet på ungdom.

Ungdomsforskningen ved NOVA favner bredt, og dekker de fleste sidene ved livssituasjonen til dagens ungdom. De siste årene har seksjonen særlig markert seg innen følgende forskningsområder:

  • skole og utdanning
  • psykisk helse
  • sosial ulikhet
  • mobbing, vold og seksuelle krenkelser
  • foreldreskap
  • idrett, trening og fysisk aktivitet
  • frafall fra videregående og overgang fra utdanning til arbeid

Seksjonen utgir Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (idunn.no) i samarbeid med Universitetsforlaget.

Les mer om ungdomsforskningen ved NOVA (oslomet.no).

Til toppen