Om senteret

Ungdatasenteret koordinerer og organiserer alle NOVAs ungdataaktiviteter: Forskning og formidling, faglig utvikling og koordinering av ungdataundersøkelsene, samt undervisning.

Ungdatasenteret ble opprettet ved OsloMet – storbyuniversitetet (den gang Høgskolen i Oslo og Akershus) 17. august 2016. Senteret samler en rekke aktiviteter knyttet til Ungdata.

Målet med senteret er for det første å tilby kommuner og fylkeskommuner et kvalitetssikret verktøy for å kartlegge ungdommers livssituasjon og levekår. I samarbeid med de regionale kompetansesentrene innen rusfeltet, skal senteret samle inn og produsere statistikk som skal være relevant for utvikling av både lokal og nasjonal ungdomspolitikk.

For det andre skal senteret bidra med ny og oppdatert kunnskap om ungdoms livssituasjon. Med utgangspunkt i de lokale ungdomsundersøkelsene skal senteret utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter samt drive med metodeutvikling. Senteret vil samarbeide med sentrale ungdomsforskningsmiljøer, og vil inngå partnerskap med forskningsmiljøer som har spisskompetanse på særskilt områder.

Senteret skal drive aktivt med formidlingsarbeid og skal spille en aktiv rolle i samfunnsdebatten. Senteret skal også tilby undervisningsopplegg til studenter som ønsker å styrke sin kompetanse innen forebyggende ungdomsarbeid.

Senteret er en del av NOVAs seksjon for ungdomsforskning og har  grunnfinansiering fra Helsedirektoratet og NOVA. Senteret vil også finansiere aktiviteter gjennom eksterne forskningsprosjekter og samarbeid med andre aktører.

Senteret har et sekretariat som har ansvar for praktiske og administrative forhold.

Kontakt oss

E-post: ungdata@oslomet.no
Telefon: 67 23 50 00

Til toppen