Tjeldsund kommune

I Tjeldsund kommune er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2016 og 2018.


Resultatene vises ikke på ungdata.no (grunnen til dette er vanligvis at det er mindre enn 30 elever som har svart på ungdomstrinnet).

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2016 og 2018.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 43 (US) / 0 (VGS)
Antall svar: 28 (US) / 0 (VGS)
Svarprosent: 65 (US) / 0 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 17-18 i 2018
US=ungdomskole VGS=videregående skole