Metodeforklaring

Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned: «Nakke- og skuldersmerter», «Ledd- og muskelsmerter», «Kvalme», «Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter».

Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene.

Resultater fra hele Norge

Prosentandel av ungdomsskoleelever i ulike kommuner som daglig har fysiske helseplager

Se tall for hver enkelt kommune ved å ta pekeren over histogrammet. Y-aksen viser prosentandel, x-aksen viser alle kommunene

Mer om tema

Verdens Helseorganisasjon definerer helse som en «tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær av sykdom eller svakhet». God fysisk helse innebærer å ha en frisk og sunn kropp, være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å få tilstrekkelig med hvile.

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike typer plager i hverdagen. Forbruket av smertestillende medisiner blant norske 15- til 16-åringer er høyt, og har steget betydelig siden 2001. En studie av norske ungdommer i 12- til 15-årsalderen viste at 17 prosent var regelmessig plaget av hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller smerter i armer/bein.

Hodepine er en av de vanligste fysiske plagene blant barn og unge, og en stressende livsstil med krav og press kan være en av forklaringene på at ungdom rapporterer om hodepineplager.