NOVAs ungdomsforskning

Ungdatasenteret er en del av NOVAs seksjon for ungdomsforskning. Seksjonen har som mål å være det nasjonalt ledende forskningsmiljøet på ungdom.

Ungdomsforskningen ved NOVA favner bredt, og dekker de fleste sidene ved livssituasjonen til dagens ungdom. De siste årene har seksjonen særlig markert seg innen følgende forskningsområder:

  • Skole og utdanning.
  • Psykisk helse.
  • Sosial ulikhet.
  • Mobbing, vold og seksuelle krenkelser.
  • Foreldreskap.
  • Dataspill.
  • Idrett, trening og fysisk aktivitet.
  • Frafall fra videregående og overgang fra utdanning til arbeid.

Seksjonen utgir Tidsskrift for ungdomsforskning (journals.hioa.no).

Les mer om ungdomsforskningen ved NOVA.