Det står bra til med ungdom i Oslo. På flere områder bedre enn før

Ung i Oslo 2023: – Vi ser en positiv utvikling på flere områder, sier forsker Anders Bakken ved NOVA, OsloMet. Trivselen øker, og færre forteller om ensomhet og psykiske plager. Likevel har mange fortsatt en utfordrende hverdag.
Tre elever samarbeider om oppgave
Ung i Oslo 2023 viser at flere ungdommer i 2023 enn i 2021 er fornøyd med nærmiljøet sitt, med kulturtilbudet til ungdom og lokaler der ungdom kan møtes. Foto: Skjalg B. Vold / OsloMet

Over 25.000 ungdommer på ungdomsskoler og videregående skoler over hele byen har svart på Oslo kommune sin Ungdata-undersøkelse.

– Ett av målene har vært å finne ut av hvordan ungdom har det, og hva de gjør på fritiden etter å ha lagt bak seg to år med pandemi, forteller Anders Bakken, som er prosjektleder for Ung i Oslo 2023.

– Ut fra det ungdommene rapporterer, er det lite som tyder på at vi har fått en ungdomsgenerasjon med spesielt dårligere livskvalitet enn før pandemien.

– Tvert imot står det på flere områder bedre til med ungdom i 2023, både når vi sammenlikner med undersøkelsen gjennomført under pandemien i 2021, og med hvordan tenåringer i Oslo hadde det i 2018, sier Bakken.

Flere positive trender

Blant annet er det flere i 2023 som sier at de er tilfredse med livet de lever, og færre svarer at de er plaget av ensomhet. Flere er også fornøyde med foreldrene sine og nærmiljøet sitt.

– Et hovedfunn er at det står bra til med de fleste ungdommer i Oslo, sier Bakken. – Uansett hvor i byen ungdom bor, forteller de om aktive liv, om gode relasjoner til foreldre, skole og venner og at de er godt fornøyde med livet sitt.

Flere bruker fritiden sin til å trene enn før, og ungdommene forteller at de de bruker mindre tid foran skjermen enn de gjorde i 2021.

Les om resulatetene fra barnedelen av Ung i Oslo 2023.

Nedgang i psykiske plager

De siste årene har studier fra NOVA-forskere og andre vist at stadig flere unge sliter med psykiske plager, noe som også har fått mye oppmerksomhet i mediene.

– Funnene fra årets Ung i Oslo-undersøkelse tyder på at vi nå bør justere denne oppfatningen, sier Bakken. 

For første gang siden 2015 kan vi dokumentere en nedgang i psykisk plager, særlig hos jenter.

Anders Bakken

Han forteller at de nå for første gang siden 2015 kan dokumentere en nedgang i andelen ungdom som rapporterer om mange psykiske plager. Nedgangen fra 2021 til 2023 er størst blant jentene.

– Forhåpentligvis ser vi starten på en utvikling der færre ungdommer enn før opplever ulike former for psykiske utfordringer i hverdagen, sier Bakken.

Les hele artikkelen på oslomet.no.

Last ned rapporten

Bakken, A. (2023). Ung i Oslo 2023. Ungdomsskolen og videregående. NOVA-rapport 6/23. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

Til toppen