Gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen 2021

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å strekke seg langt for å få gjennomført Ungdata-undersøkelsen i 2021.
Ungdommer i klasserommet. Illustrasjonsfoto: S.B. Vold / Ungdata

Dette kommer fram i et felles brev fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet til kommuner og fylker.

I 2021 er det planlagt Ungdata-undersøkelser mange steder i Norge. Skolene og kommunene har hatt en stor ekstrabelastning som følge av koronapandemien, og det er knyttet usikkerhet omkring smittesituasjonen vårsemesteret 2021.

​Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet vil allikevel oppfordre kommuner og fylkeskommuner, som har planlagt gjennomføring av Ungdata i 2021, til å strekke seg langt for å få gjennomført undersøkelsen.

Unik kunnskap

Ungdata er en mulighet for barn og unge til å fortelle omverden hvordan de har det, og hva de driver med i fritiden. Kommuner, fylkeskommuner og nasjonale myndigheter vil blant annet få svar på hvor mange unge som nå føler seg ensomme, om trivsel og mistrivsel, om deres psykiske helsetilstand – og hvor mange som har noen å snakke med om vanskelige ting.

Dette vil være unik kunnskap som ikke er lett tilgjengelig på andre måter. For ytterligere å øke relevansen av Ungdata i 2021, er det lagt inn noen koronaspesifikke spørsmål.

Ungdataundersøkelsen er en skolebasert undersøkelse, som både metodisk og etisk er lagt opp på en måte som forutsetter at undersøkelsen gjennomføres i kontrollerte former med en voksen til stede. Undersøkelsen skal gjennomføres på skolen fordi det sikrer at barn og unge får relevant informasjon og at undersøkelsen gjennomføres på samme måte overalt.

Å gjennomføre på skolen bidrar til at elever som har behov for å snakke med noen voksne, både underveis og i etterkant av undersøkelsen kan gjøre det, for eksempel ved å snakke med læreren eller ta kontakt med skolehelsetjenesten.

Støttes av  utdanningssektoren

Gjennomføring av ungdataundersøkelsen er drøftet med organisasjonene i utdanningssektoren, blant annet arbeidstakerorganisasjonene. Disse stiller seg bak oppfordringen fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet om, så langt det lar seg gjøre, å gjennomføre ungdataundersøkelsen i 2021.

Til toppen