Informasjonsskriv på flere språk

Her finner du informasjon på flere språk om hva ungdataundersøkelsen er, og hvordan den gjennomføres.
Til toppen