Rekordhøy deltakelse i Ungdata-undersøkelsen

Før påske skal over 200 000 barn og unge fra mer enn 200 kommuner fortelle hvordan de opplever hverdagen sin. Aldri før har så mange blitt invitert til å svare på Ungdata-undersøkelsen samtidig.
Fire ungdommer holder opp blanke snakkebobler i ulik farge
– Ungdataundersøkelsen er viktig, for den gir barn og unge mulighet til å si ifra om hvordan de har det, og hvordan hverdagslivet deres ser ut, uten at de må svare for det i etterkant, sier Anders Bakken. Foto: colourbox.com

– Ansatte i skoler, kommuner, fylkeskommuner og KORUS i hele landet gjør nå en stor innsats for at vi skal få vite hvordan barn og unge har det, forteller leder av Ungdatasenteret og forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet Anders Bakken.  

I Ungdata-undersøkelsen svarer barn og unge på spørsmål om skole, fritid, venner og familie. Hva tenker de om fremtiden? Hvordan trives de i lokalmiljøet der de bor? Blir de utsatt for mobbing? Føler de seg ensomme? Er de fornøyde med foreldrene sine? Sover de bra om natta? Har de en aktiv fritid?

I slutten av januar ble de første undersøkelsene gjennomført, og fram mot påske kommer svarene til å fortsette å rulle inn.

– Ungdataundersøkelsen er viktig, for den gir barn og unge mulighet til å si ifra om hvordan de har det, og hvordan hverdagslivet deres ser ut, uten at de må svare for det i etterkant, sier Bakken.

Pandemien førte til opphopning

Så og si alle kommuner i Norge gjennomfører Ungdataundersøkelsen, som er finansiert av Helsedirektoratet. Kommunene gjennomfører undersøkelsen omtrent hvert tredje år.

Bakken forteller at det er to grunner til at så mange nå gjennomfører undersøkelsen på samme tid.

Tidligere år har kommunene fordelt seg jevnt utover en treårsperiode, men i pandemiåret 2020, da skolene stengte ned, ble nesten alle undersøkelsene avlyst og gjennomført året etter. Nå, tre år etter, får vi dermed en opphopning av kommuner som er klar for en ny undersøkelse.

Flere barn deltar

I tillegg er det nå mange flere barn på 5.–7. trinn som deltar.

– Ungdata junior ble gjennomført for første gang i 2017, og siden da har stadig flere kommuner blitt med, forteller Bakken.

– Dette er vi veldig glade for, for aldersgruppen 10–12 år har vi lenge hatt mindre kunnskap om.

Noen kommuner er nå med på Ungdata junior for andre gang, noe som betyr at de får de første resultatene med endringer over tid.

Hektisk periode

– På Ungdatasenteret blir det en hektisk periode framover. Vi skal sammenfatte og presentere resultatene fra hver eneste kommune som deltar, og regner med å produsere opp mot 700 rapporter fram til sommeren, sier Bakken..

Anders Bakken og de ansatte på Ungdatasenteret ved OsloMet har ansvaret for undersøkelsen og den store nasjonale Ungdatabasen. Ansatte i KORUS bidrar med den praktiske delen knyttet til planlegging, gjennomføring, tolkning og iverksettelse av kunnskapsbaserte tiltak i samarbeid med kommunene.

Nyttig for kommunene

– Dette er statistikk som er veldig nyttig for den enkelte kommune. Noen har vært med helt siden 2010, og når resultatene kommer kan de få et overblikk og se hvordan livet til de unge har endret seg over tid. Sammen med annen relevant kunnskap, kan tallene også være et utgangspunkt for å sette i verk ulike tiltak, sier Bakken.


Fakta

  • Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden.
  • Undersøkelsen gjennomføres på skoler over hele landet og baserer seg på et standardisert og kvalitetssikrete spørreskjema som gjør det mulig å sammenlikne ungdoms situasjon på tvers av sted og over tid.
  • Ungdata-undersøkelsen foregår i år mellom uke 4 og uke 12.
  • Totalt har 213 000 barn fra 211 kommuner blitt invitert til å delta.
  • Disse er fordelt på 54 500 elever på mellomtrinnet (Ungdata junior), 82 000 elever på ungdomstrinnet og 76 600 elever på videregående skole.
  • To måneder etter gjennomføring mottar alle kommuner resultatrapporter med gjennomgang av lokale tall.
  • Helsedirektoratet finansierer Ungdata som et gratistilbud til alle kommuner i Norge.
Til toppen