Skal følge ungdom til de blir voksne

Nå får alle barn fra 5.–7. klasse i Vestfold og Telemark tilbud om å delta i Ungdata pluss, en ny undersøkelse som skal følge barn fram til de er voksne. Målet er å kartlegge sammenhengen mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse.
Klasserom og ryggen til elevene
Ungdata+ vil kunne bidra til en økt forståelsen av funn fra ordinære ungdataundersøkelsene. Foto: colourbox.com

– Gjennom Ungdata pluss kan vi få utfyllende kunnskap om det vi ser i øyeblikksbilder i Ungdata-undersøkelsene, sier forsker Frøydis Enstad ved NOVA, OsloMet.

– Hva betyr for eksempel psykiske plager for den enkelte over tid? I hvor stor grad er dette et forbigående fenomen som hører oppvekstårene til? Har det noe å si for livskvalitet i voksen alder?

Andre tema som skal undersøkes er overganger knyttet til utdanning og arbeid og etablering som voksen. Betydningen av kjønn, funksjonsnedsettelse, oppvekststed og sosioøkonomiske bakgrunn vil også bli belyst.

De som deltar, skal svare på et spørreskjema i skoletiden våren 2023 og deretter følges opp gjennom ungdomstiden og voksenlivet med spørreskjema og registerkoplinger. Datamaterialet vil danne grunnlag for vitenskapelige artikler og forskningsrapporter rettet mot beslutningstakere lokalt og regionalt. 

Studien er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør).

Les mer om undersøkelsen (oslomet.no).

Til toppen