Ungdata-lansering på Arendalsuka

Krise! Hvilken krise? Ungdata lanserer den nasjonale Ungdata-rapporten den 16. august. Hvordan har det gått med ungdom under pandemien?
Ungdom, jente, står i gaten med rød jakke og munnbind.
Med mer enn 140.000 deltakere, gir den nasjonale Ungdata-rapporten gode svar på hvordan ungdom i Norge har hatt det under pandemien.

Hvordan har ungdom egentlig hatt det under nedstenging, hjemmeskole og sosial isolasjon? NOVA ved OsloMet lanserer årets nasjonale Ungdata-rapport på Arendalsuka.

Hadde ungdom mindre kontakt med venner? Bekymret de seg mer og følte de seg mer ensomme? Eller har pandemien også påvirket en del ungdommers liv positivt?

Basert på svar fra 140.000 ungdommer som deltok i årets Ungdata-undersøkelse, vil arrangementet gi et unikt innblikk i ungdoms liv under pandemien. 

Anders Bakken, leder for Ungdatasenteret, og forsker Ingunn Marie Eriksen legger frem hovedfunnene. Deretter blir det debatt om konsekvensene pandemien kan ha for ungdoms liv fremover og hvordan vi bør møte dem. 

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no)

Til toppen