Metode og dokumentasjon

NOVA har laget flere dokumenter som omhandler metodiske spørsmål knyttet til ungdataundersøkelsen. Dokumentene oppdateres fortløpende etter som flere kommuner deltar i undersøkelsen.

Dokumentasjonsrapport for ungdataundersøkelsen

NOVA har skrevet en utfyllende dokumentasjonsrapport for ungdataundersøkelsen. I rapporten finner man historikk for ungdataundersøkelsene, spørsmålene som er med i undersøkelsen, opprinnelsen til de ulike spørsmålene (i den grad man kjenner det) og en oversikt over publikasjoner basert på undersøkelsene.

Annen metodedokumentasjon

I forbindelse med gjennomførte ungdataundersøkelser i perioden fra 2010 til sommeren 2013 har NOVA laget en rapport om metodiske spørsmål ved gjennomføringen av undersøkelsene

Dokumentet dekker 1) deltakende kommuner i perioden 2010 til sommeren 2013, 2) en vurdering av kommunene som inngår i den nasjonale rapporten som ble lansert i oktober 2013, 3) en dokumentasjon av filvaskeprosessen som alt datamaterialet kjøres gjennom, 4) ungdommenes tidsbruk på spørreskjemaer av ulik lengde og 5) konsekvensen for besvarelsene av ulik svarprosent i undersøkelsene.