Erfaringer fra kommunene

Trenger du tips til hvordan Ungdata kan gjennomføres og brukes i din kommune? I inspirasjonsheftene på denne siden finner du gode eksempler på hvordan jobbe med Ungdata og hvordan resultatene kan brukes.

Ungdata brukes på mange måter, av ulike fagfolk, kompetansemiljøer, forskningsmiljøer, samfunnsplanleggere osv. På denne siden finner du erfaringer og gode eksempler på hvordan Ungdata brukes i et utvalg kommuner og fylkeskommuner.

Nettressurs fra KORUS

De regionale KORUS-ene har laget en nettressurs der du kan få tips om forberedelser og gjennomføring av Ungdata, og hvordan du kan bruke tallene: Ungdata – Slik bruker du tallene.

Nettressursen er laget med et ønske om å inspirere alle som bryr seg om barn og unges oppvekstvilkår, til å fortsette det gode arbeidet som allerede blir gjort, og at de gode erfaringene kan gi kommuner og fylkeskommuner noen idéer til utvidet bruk av Ungdata. Her kan du lese mer om nettressursen fra KORUS.

På KORUS sine nettsider kan du også lese om KORUS sin rolle i arbeidet med Ungdata.

Inspirasjonshefte fra KORUS

Med Ungdata i fokus – et inspirasjonshefte (korus.no) ble laget av KORUS-ene i 2018, og er et inspirasjonshefte med eksempler, råd og ideer for bruk av Ungdata-undersøkelsene i kommuner og fylkeskommuner.

Inspirasjonshefte: Ungdata i kommunene – slik kan det gjøres! (pdf) (KORUS Sør 2015) ble laget i 2015 av KORUS Sør, og er et hefte til inspirasjon om hvordan Ungdata kan brukes i kommunene.

Tidligere rapporter med eksempler, råd og tips

Ungdata i kommunene (pdf), KORUS Sør 2015.

Erfaringer fra Ungdata-undersøkelsen i norske kommuner (pdf) NOVA, 2015.

Mer om ungdoms medvirkning

Boka Ung medvirkning – kreativitet og konflikt i planlegging beskriver hvordan man i steds- og bytuviklingsprosesser kan arbeide sammen med barn og unge, og hvordan medvirkningen utspiller seg i praksis.

Til toppen