Økt kokainbruk blant ungdom på videregående i Oslo

Ung i Oslo 2023: Andelen som sier de har brukt kokain, er nesten tredoblet siden 2018.
Silhouette av ungdom på dansegulvet
I Ung i Oslo 2023 har ungdommene også svart på spørsmål om bruk av rusmidler. Foto: Maskot/Scanpix

Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023 gir en god oversikt over bruk av rusmidler blant ungdom i Oslo. Over 25.000 ungdommer på ungdomsskolen og videregående skole har svart på spørsmål om bruk av alkohol, narkotika og røyking.

– Vi ser en tydelig økning de siste fem årene i hvor mange av de eldste tenåringene som svarer at de har brukt kokain, sier forsker Anders Bakken.

Åtte prosent av elevene på videregående svarte i undersøkelsen at de har brukt stoffet i løpet av det siste året. Tallet er nesten tre ganger så høyt som i 2018, da tre prosent rapporterte om det samme.

Kokainbruken er størst blant de som drikker mye alkohol.

Anders Bakken, NOVA ved OsloMet

– Mange av de som har prøvd kokain, sier at de har prøvd det en eller noen få ganger.

– Vi ser likevel alvorlig på økningen i rapporteringen av kokainbruk, understreker Bakken. – Kokain er et avhengighetsskapende og farlig stoff, som kan øke risikoen for alvorlige skader og ulykker.

Bakken er leder av Ungdatasenteret ved NOVA, OsloMet, og har hatt ansvaret for undersøkelsen. Han understreker at alkohol fortsatt er det mest utbredte rusmiddelet blant ungdom, og at både bruken av alkohol og cannabis har ligget nokså stabilt siden 2018.

17 prosent av guttene på Vg3 har brukt kokain siste år

Andelen som oppgir å ha brukt kokain, er høyest blant gutter på slutten av videregående. Her svarer 17 prosent av guttene som går på Vg3, at de har brukt stoffet i løpet av siste år.

– Vi har sett nærmere på guttene på videregående som oftest har vært beruset på alkohol, og i denne gruppen svarer en av tre at de også har brukt kokain minst en gang siste år, forteller Bakken.

Kokainbruken er størst blant de som bruker mye alkohol.

To figurer som viser andel unge som har brukt de narkotiske stoffene kokain, MDMA/ecstasy, amfetamin og syntetiske rusmidler fordelt på kjønn og alkoholbruk. Se forklaring i teksten. Kilde: Ung i Oslo 2023

Willy Pedersen er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og også tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA. Han trekker fram at en gjerne ser kokain i miljøer med «høy partyfaktor».

– Typisk «drar ungdommene noen linjer kokain» sent på kvelden. De mener de kan regulere alkoholrusen på den måten, at festen kan fortsette, selv om de er temmelig fulle, sier han.

Ifølge Pedersen er russetiden en høyrisikofase for kokainbruk.

– Den beste strategien mot kokain vil derfor være å utvikle tiltak direkte inn mot disse fuktige festkulturene. Vi vet at ungdom som er med på russebusser, er særlig utsatt.   

Russetiden er en høyrisikofase for kokainbruk.

Willy Pedersen, professor emeritus

Et flertall bruker ikke narkotika

– Vi må likevel ikke glemme at hovedfunnene fra Ung i Oslo 2023 tegner et bilde av en nokså veltilpasset ungdomsgenerasjon, sier Bakken.

De fleste er opptatt av familie, venner og utdanning og rapporterer at de har gode nære relasjoner. Det er et mindretall som tar del i lovbrudd, som nasking eller hærverk, eller bruk av ulovlige rusmidler.

E-sigaretter har blitt mer populært

Et annet område som skiller seg ut med en betydelig økning, er bruk av e-sigaretter, eller vape, som det også kalles.

– Det er nesten ingen som røyker sigaretter daglig lenger, men når det gjelder e-sigaretter, er det noe nytt på gang, sier Bakken.

Vaping ble første gang kartlagt i Ung i Oslo 2021. Mens 15 prosent hadde prøvd e-sigaretter i 2021, er tallet mer enn doblet til 31 prosent i 2023. 

– Det er usikkert hvor skadelig dette er, men vi bør nok følge nøye med på dette feltet framover, sier Bakken.

31 prosent har prøvd e-sigaretter i 2023.

Anders Bakken

Les mer om flere funn fra undersøkelsen.

Anders Bakken
– Flest ungdom i de mest velstående bydelene opplever at de får lov av foreldrene sine å drikke alkohol før de er blitt 18 år, forteller Anders Bakken.

Alkoholbruken øker med alderen

Alkohol er det klart vanligste rusmiddelet blant ungdom. Men det varierer mye når den enkelte debuterer og hvor ofte ungdommene bruker alkohol.

Mens 95 prosent av 8.-klassingene sier at de aldri har brukt alkohol eller bare smakt noen få ganger, drikker 60 prosent av ungdommene på Vg3 alkohol minst en gang i måneden. Samtidig rapporterer en av fire på Vg3 at de aldri eller svært sjelden drikker alkohol.

– Ser vi tallene fra 2015 og frem til i dag, har det vært en mindre økning i andelen jenter som har drukket seg beruset, noe vi ikke ser blant guttene, sier Bakken. – Nå er det faktisk flere jenter enn gutter som har denne erfaringen.

Flere i Oslo enn i resten av Norge har brukt ulike typer rusmidler. Likevel er variasjoner innad i Oslo mest påfallende. Særlig er det store forskjeller i alkoholbruk. Mens nærmere 50 prosent i flere av de mest velstående bydelene har vært beruset på alkohol, gjelder det rundt 20 prosent i flere av bydelene i Groruddalen og i bydel Søndre Nordstrand.

Flere jenter enn gutter svarer at de har drukket seg beruset.

Anders Bakken

Stabil bruk av hasj og marihuana

Selv om det har vært en økning i rapportert bruk av kokain, er det fortsatt langt flere ungdommer som svarer at de har brukt cannabis.

– Samlet sett har det ikke vært noen større endringer i cannabisbruken de siste fem årene, sier Bakken.

Hvor mange ønsker å legalisere cannabis?

Narkotikapolitikken har blitt mye diskutert de siste årene. I 2021 og 2023 ble ungdom i Oslo spurt om de mente at hasj og marihuana bør bli lovlige rusmidler i Norge.

– Meningene om dette er delte, og flertallet av de yngste ungdommene er fortsatt motstandere av legalisering, forteller Bakken.

– Men vi ser at jo eldre ungdommene blir, jo større sannsynlighet er det for at de ønsker å gjøre cannabis lovlig. Det gjelder særlig for guttene.

På Vg3 er det 57 prosent av guttene og 45 prosent av jentene som mener at tiden er inne for en slik lovendring.

Faktaboks: Hvordan har vi spurt om narkotikabruk?

I Ung i Oslo 2023 ble alle ungdommene som deltok, stilt flere spørsmål om bruk av narkotika. I tillegg til spørsmål om bruk av hasj og marihuana og et annet spørsmål om bruk andre narkotiske stoffer enn cannabis, ble elevene på videregående også spurt om de hadde brukt noen spesifikke typer stoffer i løpet av det siste året: amfetamin, MDMA/ecstasy, kokain og syntetiske rusmidler som for eksempel syntetisk hasj. Spørsmålene har vært med i Ung i Oslo siden 2018.

Om undersøkelsen

Ung i Oslo 2023 (oslomet.no) ble gjennomført på 83 skoler i perioden januar til mars 2023. Mer enn 25.000 ungdommer deltok. Svarprosenten er 69 prosent. En tilsvarende undersøkelse ble også gjennomført på mellomtrinnet blant over 15.000 10-12-åringer (lenke).

Ung i Oslo er Oslo sin Ungdata-undersøkelse. Velferdsforskningsinstituttet NOVA, ved OsloMet, har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført undersøkelsen.

Referanse

Bakken, A. (2023). Ung i Oslo 2023. Ungdomsskolen og videregående. NOVA-rapport 6/23. Oslo: NOVA, OsloMet (oda.oslomet.no)

Artikkelen ble først publisert på oslomet.no.

Til toppen