Informasjon til deltakere

Takk for at du deltar i Ungdata pluss – et forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikhet i Vestfold og Telemark. Her finner du informasjon om personvern og dine rettigheter.

Personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker opplysningene

 • Undersøkelsen er ikke anonym.  
 • For at vi skal kunne følge de samme barna over tid trenger vi å vite hvem som takket ja til å delta, siden vi skal kunne kontakte dem igjen ved neste datainnsamling.  
 • Alle opplysninger som samles inn behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
 • Ingen som deltar i prosjektet, vil kunne bli gjenkjent når resultater publiseres. 

Dine rettigheter 

 • Du har rettigheter knyttet til innsyn, retting og sletting av innsamlede data. 
 • Dersom du ikke lenger ønsker å delta i undersøkelsen, vil vi slette alle personopplysninger om deg og barnet ditt, og ikke ta kontakt med deg eller barnet på nytt. 

Hva skal kunnskapen fra Ungdata pluss brukes til? 

 • Kunnskapen kan brukes i forebyggende barne- og ungdomsarbeid, og i politikkutvikling og styring i kommune, fylke og nasjonalt og vil være med på å gi barn og unge best mulige oppvekstvilkår. 
 • Forskning om barn og unge.

Hva er forskjellen på Ungdata og Ungdata pluss? 

 • Den vanlige Ungdata-undersøkelsen gir et øyeblikks- og oversiktsbilde. 
 • Ungdata pluss vil i tillegg gi oss longitudinelle data. Det vil si at vi kan følge de samme barna over tid og undersøke utviklingen fra de er barn til de er voksne. 
 • Ungdata pluss gir også tilgang til noe bakgrunnsinformasjon om barna fra ulike registre, f.eks. utdanningsvalg, familiebakgrunn og hvilket nærmiljø de vokser opp i. 
Frøydis Enstad
Frøydis Enstad, NOVA

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen? 

Ungdata pluss er et samarbeid mellom Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), KORUS Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Kontaktinformasjon

Ønsker du å benytte deg av dine rettigheter, eller har andre spørsmål eller ønsker å vite mer, kontakt:

 • Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet – storbyuniversitet ved forsker Frøydis Enstad, tlf. 971 30 533, e-post: froydise@oslomet.no
 • Universitetet i Sørøst-Norge, ved førsteamanuensis Lars Bauger, tlf. 35 57 54 49, e-post: lars.bauger@usn.no
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune ved rådgiver Mari Nicholls Espetvedt, tlf. 908 48 929, e-post: mari.espetvedt@vtfk.no eller Mona Kluck, tlf. 409 16 399, e-post: mona.kluck@vtfk.no
 • KORUS Sør ved spesialrådgiver Ingvild Vardheim, tlf. 975 31 349, e-post: ingvild.vardheim@korus-sor.no 
 • Personvernombud ved OsloMet: Ingrid Jacobsen, tlf. 993 02 316, e-post ingridj@oslomet.no
 • Kontaktinformasjon til de andre institusjonenes personvernombud kan dere få ved å kontakte institusjonene direkte.

Har du spørsmål knyttet til vurderingen av prosjektet gjort av Sikts personverntjenester, kontakt: personverntjenester på e-post: personverntjenester@sikt.no eller på tlf.: 73 98 40 40.

Ønsker du å trekke deg fra undersøkelsen?

Dersom du ikke lenger ønsker å delta i undersøkelsen, kan du ta kontakt med prosjektleder ved OsloMet på e-post: ungdata@oslomet.no.

Da vil vi slette alle personopplysninger om deg og barnet ditt, og ikke ta kontakt med deg eller barnet på nytt.

Les mer om Ungdata pluss.

Til toppen